Blinkink - Good Practice

Houd de lijn vrij! tegel bij entree Dijklander Ziekenhuis

Dijklander Ziekenhuis maakt ruim baan voor blinden en slechtzienden

Geleidelijnmatten voor de ZieZo-beurs

Geleidelijnmatten

Werkplek toegankelijk maken bij FNV

Witte kunststof lijnen en noppen

Toegankelijk maken Blindentribune FC Utrecht

Zwarte kunststof lijnen

Geleidelijnen Verzetsmuseum Amsterdam

Witte kunststof lijnen en noppen

Toegankelijk maken entree Haagse Poort

Zwarte kunststof lijnen en noppen

Maatwerk

messing noppen voor kunstwerk

Toegankelijk maken entree Bartimeus Zwolle

Geleidelijnen in sjabloon