VN-verdrag

Het VN-verdrag handicap bevordert, beschermt en waarborgt de mensenrechten van mensen met een beperking. Grondbeginselen in het verdrag zijn toegankelijkheid, persoonlijke autonomie en volledige participatie. Het VN-verdrag handicap versterkt de positie van mensen met een beperking. Het bepaalt onder andere dat zij recht hebben om zelfstandig te wonen, naar school te gaan, het openbaar vervoer te gebruiken of aan het werk te zijn. Net als ieder ander. De overheid (gemeente, provincie en rijk) moet zorgen dat dit wordt gerealiseerd.

Blinkink onderschrijft het VN-verdrag handicap met volle overtuiging en gaat nog een stap verder. Blinkink zorgt ervoor dat iedereen zijn ruimte en/of evenement tijdelijk of permanent toegankelijk kan maken voor mensen met een visuele beperking. Want een inclusieve samenleving? Die begint bij jezelf!